У нотариуса три доверителя: закон, государство, обратившийся

Реестр нотариусов

Назад

Степанова Наталя Олександрівна
Свидетельство № 3676 20.06.2000

Чорноморська ДНК, 96400, Чорноморський р., смт Чорноморське, вул. Чапаєва, 9, тел.: (06558) 91154