У нотариуса три доверителя: закон, государство, обратившийся

Реестр нотариусов

Назад

Голобородько Вікторія Олександрівна
Свидетельство № 7525 від 18.06.2009

Севастопольський міський, 99011, м.Севастополь, вул. Велика Морська, 3, к. 1, тел.: (0692) 550635, 542412, Приватний нотаріус