У нотариуса три доверителя: закон, государство, обратившийся

Реестр нотариусов

Назад

Балицька-Цикоза Ольга Іванівна
Свидетельство № 8197 від 09.04.2010

Севастопольський міський, 99011, м.Севастополь, вул. Велика Морська, 23, кв. 204, тел.: (0692)94-95-00, Приватний нотаріус